John-Robert-Skrob

Univerzita přírodních zdrojů a přírodních věd Vídeň 2018
Vinařství, enologie a ekonomika vína
Stupeň: Bakalářský titul

Vysoká škola aplikovaných věd FH Kufstein Tyrolsko 2005
Mezinárodní obchodní studia
Stupeň: Magister FH

Univerzita aplikovaných věd HZ 2004
Studium mezinárodního obchodu a managementu
Stupeň: Bakalářský titul z obchodní administrativy

němčina, angličtina, španělština

Mag. (FH) John-Robert Skrob BBA BSc

Manažer pro vztahy s veřejností

Kontakt

Sociální média

Ke stažení na