PŘÍKLAD ODVĚTVÍ
LÉČIVA A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Eli Lilly and Co. v. Kanada (Konečný nález), případ ICSID č. UNCT/14/2, 16. března 2017

Řízení bylo vedeno podle rozhodčích pravidel UNCITRAL a spravováno ICSID. Spor se týkal zrušení platnosti některých farmaceutických patentů společnosti Eli Lilly and Company a její dceřiné společnosti (žalobci, USA a Kanada) ze strany Kanady (žalovaný). Pokud jde o podstatu věci, tribunál rozhodl, že žalobci neprokázali skutkový základ svých nároků, a nařídil jim uhradit veškeré náklady rozhodčího řízení, jakož i 75% nákladů právního zastoupení Kanady.