PŘÍKLAD ODVĚTVÍ
VÝROBA A PRŮMYSL

Designer (Francie) v. Manufacturer (Německo), Konečný nález, ICC Case No. 19114

Spor vzniklý v souvislosti se smlouvou o výrobě, distribuci a prodeji produktové řady francouzského designéra, kterou uzavřel německý výrobce. Výrobce jednostranně vypověděl smlouvu poté, co Designer vstoupil do insolvenčního řízení, po kterém pokračoval ve výrobě Designerovy řady. Když Designer zahájil rozhodčí řízení před rozhodčím senátem ICC se sídlem v Bruselu, výrobce se pokusil odvolat své předchozí vypovězení smlouvy, aby ji přibližně o dva měsíce později opět vypověděl. Tribunál ICC rozhodl, že první výpověď ze strany výrobce představuje porušení smlouvy, že ji nelze odvolat a že výrobce musí nahradit návrháři škodu způsobenou touto neoprávněnou výpovědí.