John-Robert-Skrob

Университет за природни ресурси и науки за живота Виена 2018
Лозарство, енология и икономика на виното
Степен: Бакалавър на науките

Университет за приложни науки FH Kufstein Тирол 2005 г.
Международни бизнес изследвания
Степен: Magister FH

Университет за приложни науки HZ 2004
Международен бизнес и мениджмънт
Степен: Бакалавър по бизнес администрация

Немски, английски, испански

Маг. (FH) John-Robert Skrob BBA BSc

Мениджър връзки с обществеността

Свържете се с

Социални медии

Изтегляне