ПРИМЕР ОТ ИНДУСТРИЯТА
ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Hispasat, S.A. срещу Bantel Telecom LLC (Окончателно решение), 15 ноември, 2016

През 2013 г. страните сключват споразумение Hispasat (ищец, Испания) да отдаде под наем на Bantel (ответник, САЩ) сателитен капацитет в сателитната система Hispaset. Приблизително две години по-късно страните сключват споразумение, с което признават дълга, който Bantel е натрупал към Hispaset, и създават план за плащане. В същото споразумение

Bantel се ангажира да учреди залог върху телекомуникационното си оборудване като обезпечение. Впоследствие обаче залогът не е учреден и от седемте планирани плащания Bantel извършва само първото. В съответствие с арбитражното споразумение между страните Hispasat подава иск до състав на Международната търговска камара със седалище в Мадрид, Испания. Съдебният състав установява, че Bantel, inter alia, не е изпълнил задълженията си по дълга и присъжда на Hispasat 1,5 милиона щатски долара.