ПРИМЕР ОТ ИНДУСТРИЯТА
МИНИНГ

Gold Reserve Inc. срещу Боливарска република Венецуела, дело № ARB (AF)/09/1 на ICSID

Арбитражно дело на ICSID от 2014 г., проведено във Вашингтон, в резултат на което на ищеца Gold Reserve Inc (Канада) е присъдена компенсация в размер на 713 032 000 щатски долара плюс лихви поради нарушение от страна на Венецуела на разпоредбата за справедливо и равноправно третиране в двустранния инвестиционен договор с Канада от 1996 г. Спорът се отнася до претенции, произтичащи от предполагаемото отнемане от страна на Република Венецуела на правата на Gold Reserve Inc. върху определени проекти за златни и медни мини.